Shakespeare attól vált kora legnagyobb írójává, hogy aktivizálta az angol szókincs elfeledett szegmenseit is, az akkori köznyelv 300 szava helyett 5000 szót használt fel a darabjaihoz. Persze ettől sokan nem értették, de akik igen, azok mondhatni egy elit klub részei voltak, a műveltek klubjáé. A magyar nyelv is van olyan gazdag, mint az angol, csak senki nem meri szélsőségekig bővíteni a határt. Pedig ha csak minden nap 10 szót kutatnánk és tanulnánk meg használni, akkor két éven belül elérnénk azt a mágikus 5000 szót. Mivel nemcsak a gyerekeknél fontos irodalom órán a szókincsbővítés, hanem a felnőtteknél is, ezért a feladat is erre vonatkozik.

FELADAT:

Gyűjts össze 10 olyan szót, amit eddig nem használtál, vagy mert elfelejtetted, vagy mert nem is ismerted és írj vele egy, a hétköznapi életben is használható mondatot. (mindegy, hogy műszó, tájszó, vagy szleng)

___________________________________________________________________________

Saját megoldás:

  1. Csűrdöngölő (főnév): Egy táncfajta, néptánc. Gyors ütemű tánc, amit általában egy vagy két férfi táncol, a verbunkos székely változata, leguggolással, hirtelen felpattanással, tapssal és dobbanó mozdulatokkal járják. De a tánc alá húzott zenére is használják a kifejezést.

>Számomra az a jó pasi, aki tud táncolni, ha nem is ő járja legjobb a csűrdöngölőt a világon, de azért ne gabalyodjon bele a lábába, ha zenére lötyögünk.<

 

  1. Akvizíció (főnév): Latin szóból eredő főnév, ami szerzést, megszerzett dolgot, szerzeményt jelent.

>Az én akvizícióimban fontos szerepet játszanak a hétköznapinak tűnő dolgok, hiszen általuk vagyunk képesek megérteni a dolgok működését, és meglátni azok nagyszerűségét.<

 

  1. Intruzív (melléknév): behatoló, betolakodó, kiűzhetetlen, kényszerítő jellegű. Földrajzi jelentése: A földkéregben megdermedt kristályos, magmás kőzetek, pl gránit, diorit.

>Este csak úgy rám írt valami intruzív alak és nagyon kiakadtam, főleg miután egy koronaékszeréről készült képet is átküldött. <

 

  1. Prudens (melléknév): latin eredetű szó, okos, körültekintő. Prudens működés: A nem realizált nyereség nem számítható fel, tartalékok képzését, adatferdítést kizáró elv.

>Arra vágyom, hogy egyszer prudens módon szólíthassam meg az embereket, mert már én is unom a mellébeszéléseket és félreértéseket, de ehhez még fejlődnöm kell.<

 

  1. Melatonin (főnév): az agyban, pontosabban a tobozmirigyben termelődő hormon, mely a mélyalvás ciklusát irányítja, képlete: C13H16N2O2. Hatására növekednek a REM szakaszok hossza, és élénkebbek lesznek az álmok, hatással van a testhőmérsékletre, és a álmosságérzetre is. Sötétségben keletkezik minden élőlénynél, ezért a „sötétség hormonjának” is nevezik. Alvászavarok kezelésére használják, de hatással bír az immunrendszerre is és rákellenes hatása is ismert.

>Az este kezdetén még nagyon fel voltam pörögve, de ahogy teltek az órák, a melatonin úgy hatott rám egyre hevesebben, hogy a végén már nem tudtam ellenállni neki.<

 

  1. Cirkadián ritmus (főnév): Latinból eredeztethető biológiai szakszó, a circulus (kör) és a dies (nap) szóból mesterségesen képezve. A szervezet napi belső ritmusa, a „napi biológiai óra”, 24 óra életjelenségei bármely élőlény esetében lezajlik. A kronobilógia tudománya foglalkozik a vizsgálatával, változásaival. Ezt a ritmust sok stimuláns befolyásolja, de a legfontosabb közülük a napfény, aminek a változásával a ritmus is nagymértékben befolyásolható.

>A nappalok hosszának gyarapodásával az én cirkadián ritmusom is megváltozott, ami alvászavarokhoz, feszültséghez és állandó fáradtság érzethet vezetett.<

 

  1. Pragmatikus (melléknév): Görög- latin eredetű szó. Jelentése: lényegre törő megoldás, legcélszerűbb, gyakorlatias megoldás, valóságközeli, ideológiailag semleges, tettre kész. Filozófiai irányzattá nőtte ki magát, mely szerint egy elmélet igazsága vagy helyessége annak gyakorlati működőképességében és eredményességében nyilvánul meg. A pragmatikusok szerint az elmélet és a gyakorlat nem különíthető el egymástól, elmélet nélkül céltalan a gyakorlat, és gyakorlat nélkül hiábavaló az elmélet. Legfőbb célja, hogy elfogadja, hogy az emberi tudás részletes, de nem vonható kétségbe, hogy megismerhetőség.

>Nem mindegy, hogy amit teszünk az mennyire pragmatikus, de ki tud szerelmi kérdésekben az lenni?<

 

  1. Toposz (főnév): közismert, közkinccsé vált, különböző korokon átívelő költői kép, írói fordulat, cselekményelem. Egyfajta irodalmi vándortéma, szemléletmód vagy gyakran visszatérő motívum, mely újból és újból azonos (hasonló) értelemben jelenik meg a legkülönbözőbb korokban, legkülönbözőbb szerzők műveiben. Például évszakszimbolika: az ősz a pusztulás, az öregedés, a tél a halál, a tavasz a fiatalság vagy az újjászületés szimbóluma.

 >Érdekes, hogy az évezredek alatt kialakult toposzok milyen kevéssé változtak, de leginkább az, hogy klisékké korcsosultak, ezért többnyire hatástalanok.<

 

  1. Diszpozició (főnév): hajlam, elrendezés/ rendelkezés, javaslat/ kedv, jókedv, hangulat/ készség/ rátermettség. Személyiség pszichológiában azon vonások, amiket semmilyen behatással nem lehet megváltoztatni. Ezek öröklődő tulajdonságok.

>A diszpozíciók azok, amik biztosítják azt, hogy a változó körülmények között a modern világban is ugyanolyan ősemberek módjára vagyunk képesek viselkedni.<

 

  1. Heterogenitális (melléknév): Görög- latin szó, sokféleség, különbözőség a jelentése. Alapja: heterogén, azaz másfajta, különnemű, eltérő, egymáshoz nem illő. A homogén ellentéte, pl: férfi ízlése heterogén, szereti a sósat és a keserűt vegyíteni. A heterogén csoportba különböző vallású és bőrszínű emberek járnak.

>Még szerencse, hogy a világ ennyire heterogén, különben eltűnnének azok a tulajdonságok, értékek, eszmények és hagyományok, amik egyedivé tesznek minket, pl.: a magyarságtudat ebbe az modern, de egysíkú világban.<

Hozzászólások

komment

Olyan írónő vagyok, aki nem szereti betartani a korlátokat és a szabályokat, kísérletezik (néha szélsőségekig), arcpirító kérdéseket sem fél feszegetni, emellett fogékony a szépre, a jóra, az értékesre. Az írásaim ebben a szellemben születnek, mégha ez elsőre nem is szembetűnő.

Előző bejegyzés

Következő bejegyzés